Integritetspolicy för Bostadsrättsföreningen Haga 4:39

Tillbaka

Inledning

Bostadsrättsföreningen Haga 4:39 (”Föreningen”) samlar in och behandlar personuppgifter om dig som medlem, hyresgäst eller leverantör. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi följer GDPR och andra relevanta lagar för att skydda dina uppgifter.

Föreningen är enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ansvarig för behandling av personuppgifter för:

  • Medlemmar i föreningen
  • Inneboende och/eller hyrande i andra hand.
  • Kontaktpersoner hos våra leverantörer.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

För boende: Kontakt- och identifikationsuppgifter, uppgifter om medlemskap och bostad, finansiella detaljer för avgifter och skulder, samt beteendemässiga data från passersystem.

För leverantörer: Kontaktuppgifter

Ändamål med behandling av personuppgifterna

Vi samlar in data för att kunna sköta föreningen enligt alla lagar och regler. Det inkluderar:

  • Hantering av medlems- och lägenhetsregister, aviseringar, betalningar, och kommunikation.
  • Uppfyllande av hyresförhållanden för inneboende.
  • Hantering av andra hand-hyresförhållanden och kontakt i relaterade ärenden.
  • Leverantörssamarbete och underhåll av leverantörsregister.

Vi använder personuppgifter endast för det ändamål de samlades in.

Lagringstid

Personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna möta vårt åtagande, och lagkrav, vi raderar eller anonymiserar data som ej längre behövs.

Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter hanteras av föreningens styrelse, revisorer och nödvändiga leverantörer under avtal för att säkerställa korrekt hantering och skydd.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om, korrigera, radera dina personuppgifter eller begränsa behandlingen. För att utöva dina rättigheter, kontakta oss på styrelsen@brfhaga.se.

Tillbaka