Till höger kan du ladda ned föreningens senaste protokoll 
från tidigare årsstämmor. Filerna är i formatet pdf och öppnas med Adobe Acrobat Reader.