För information rörande bygget av nya Karolinska sjukhuset se www.nyakarolinskasolna.se