Nyheter

Här skriver vi om det senaste som händer i föreningen.

Kallelse till ordinarie årsstämma
2016-06-02 kl 18.00
Plats: Bastun, Olof af Acrels väg 5, Solna

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastsällande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor och revisorssuppleanter
16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält
17. Stämmans avslutande

Välkomna!

Styrelsen Brf Haga 4:39 Solna
Solna 2016-05-18

Visa hela inlägget »

Kallelse till ordinarie årsstämma
2015-06-04 kl 18.00

Plats: Bastun, Olof af Acrels väg 5, Solna

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastsällande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor och revisorssuppleanter
16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält
17. Stämmans avslutande

Välkomna!

Styrelsen Brf Haga 4:39 Solna
Solna 2015-05-18

Visa hela inlägget »

Med anledning av att föreningen på sistone haft problem med inbrott i källarförråden kommer låsen till källardörrarna bytas ut inom kort. Det har tidigare anordnats en nyckelutlämning för detta och vi erbjuder nu en möjlighet för er som inte hämtat ut de nya nycklarna att göra detta innan låsen byts.

För att kunna hämta ut nycklarna behöver ni ha med er legitimation.
(Om ni hyr i andrahand behöver ni även ta med kopia på andrahandskontraktet och en fullmakt)

Tid: Tisdag 21/4 kl. 18–20
Plats: Relaxrummet / bastun

Mvh 
Styrelsen Brf Haga 4:39

 

Visa hela inlägget »

Kallellse till föreningens årsstämma. 

Tisdagen den 3/6-2014, kl.18.00, håller bostadsrättsföreningen sin årsstämma.

Plats: Bastun, Olof af acrels väg 5.

Se anslagen dagordning nedan eller i entrén

 

Kontakta styrelsen i god tid om ni har ett ärende som behöver tas upp. 

                                                                                                                                                           
Brf Haga 4:39

Kallelse till ordinarie årsstämma 2014-06-03 kl 18.00 Plats: Bastun, Olof af Acrells väg 5, Solna

Dagordning ___________________________________________________________________________

Stämmans öppnande
Godkännande av dagordning
Val av stämmoordförande
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Fastsällande av röstlängd
Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föredragning av revisorns berättelse
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om resultatdisposition
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
Verksamhetsår.
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisor och revisorssuppleanter
Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält
ärende. Enligt §33.
Stämmans avslutande

Välkomna

Solna 2014-05-13
Styrelsen Brf Haga 4:39 Solna 

Visa hela inlägget »

 

Varje år arrangerar föreningen en städdag som
avslutas med grillkväll på gården.

I år kör vi lördag den 26 maj.


Vi börjar dagen klockan 14:00. Då hjälps vi åt att
snygga till huset.

 

Ett par timmar senare släpper vi städutrustningen,
tänder grillen och umgås över några öl.

Så, missa inte tillfälle att hänga med grannarna.

 

Hälsningar styrelsen

 

Tid: lördag 26 maj, vi ses 14:00

Plats: vi ses på framsidan utanför porten

Frågor: maila/ring styrelsen. Uppgifter på anslagstavlan

Visa hela inlägget »

Viktig medlemsinformation:

 

Till dig som bor i en lägenhet som vetter mot
Oljeberget

 

I bygget av Nya Karolinska Solna ingår bl.a. att Skanska
genomför sprängningar i Oljeberget, dvs. kullen på baksidan av
vårt hus, Olof af Acrelsväg 5.

Skanska har i samband med sprängningsarbetet uppmätt höga
bullernivåer. Det är vibrationer och oljud som i första hand
påverkar de medlemmar i Brf Haga 4:39 som bor i lägenheter
som vetter mot Oljeberget.

 

För att kompensera våra medlemmar för de tidvis höga
ljudnivåerna har Skanska beslutat att kostnadsfritt erbjuda
förstärkningar i fönstren i de lägenheter som vetter mot
Oljeberget.

 

Det innebär du som äger en lägenhet som vetter mot
Oljeberget kommer att bli kontaktad av Skanska för att få
mer information om ingreppet och möjlighet att avtala tid
med Skanska för en förstärkning av dina fönster.


Styrelsen har godkänt Skanskas förslag. Det innebär att det är
upp till dig som bostadsrättsinnehavare att besluta om du
vill förstärka dina fönster.

Vi rekommenderar därför berörda medlemmar att hålla extra
utkik efter information från Skanska. Brevet kommer att vara
adresserat till berörda bostadsrättsinnehavare personligen.

 

Vänligen,

Styrelsen
Brf Haga 4:39

Visa hela inlägget »

Den 11 juni är det dags för vårstädning. Var med och hjälp till att fräscha upp huset och omgivningen. Efter städningen blir det en bit mat och en öl.

Visa hela inlägget »