Bredband

Bredband 100 mbit betalas via månadsavgiften till föreningen. För frågor som rör bredband kontakta Ownit - 08 525 07 300

TV

TV via bredbandet kan fås genom CanalDigital som samarbetar med Ownit eller genom antennuttaget från Elpa. För information kontakta respektive leverantör.

 

Det är inte tillåtet att sätta upp en egen parabol på fasaden.