Sophantering

Hushållssopor och papper slängs i huset mellan Olof af Acrels väg 3 och 5. Koden till sophuset finns på informationstavlan i trapphuset.

Grovsopor slängs i det röda huset utanför Olof af Acrels väg 6.


Elavfall slängs på baksidan av grovsoprummet.
 

På Prostvägen ca 300 meter bort samt vid Torsplan finns sopsorteringsstationer för metall, plast, glas etc.